November 30, 2021

Divestment of Bibiani Gold Mine